Motto: „Energie je záležitost zkušeností.“

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat:

PORSENNA o.p.s.
Mgr. Jan Kyselý
E: kysely@porsenna.cz
T: +420 244 013 190
M +420 603 286 336O pořadateli

PORSENNA o.p.s. www.porsennaops.cz

PORSENNA o.p.s. byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství fyzickým osobám, municipalitám, malým firmám, společenství vlastníků bytových jednotek a dalším v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

  • Studie proveditelnosti a energetické audity v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.
  • Poradenství v rámci poradenské sítě Centra pasivního domu.
  • Zavádění energetického managementu ve městech a obcích a školení pro energetické manažery měst a obcí.
  • Strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje.
  • Informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti hospodaření energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby.
  • Hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků platné legislativy (zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.148/2007 Sb., ČSN 73 0540:2).